- PROFESIJNÝ ROZVOJ PEDAGÓGOV – REKVALIFIKÁCIA – CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE -

Skvelá možnosť ako prehĺbiť a rozšíriť kompetencie a získať príplatok. Vyššia kvalifikácia = lepší príjem

Ako jednoducho a rýchlo absolvovať vzdelávanie? Ako jednoducho a rýchlo získať príplatok? Online vzdelávanie

Profesijný rozvoj

1. Myšlienkové mapy v edukácii, príplatok 3 %
Cieľová kategória PZ: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, bez podkategórie,
Cieľom programu je: Vedieť používať metódu myšlienkových máp vo vyučovaní ovládať prácu v programe FreeMind a tvoriť myšlienkové mapy v tomto programe.

2. Rozvoj kritického myslenia využitím inovačných vyučovacích metód, príplatok 3 %
Cieľová kategória PZ: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, bez podkategórie,
Cieľom programu je:

3. Inovačné aktivizujúce metódy a rozvoj tvorivosti, príplatok 3 %
Cieľová kategória PZ: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, bez podkategórie,
Cieľom programu je:

4. Inkluzívne vzdelávanie a výchova v pedagogickej praxi, príplatok 3 %
Cieľová kategória PZ: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, bez podkategórie,
Cieľom programu je: